Vårdhunden Othello

Utbildning och rådgivning om hund i vård, skola och omsorg